Belangrijk!!!

Hier vindt u een aantal belangrijke documenten over onze dienstverlening. Het gaat dan over Privacy, Dienstverleningsdocumenten, Algemene voorwaarden en onze klachtenregeling.

Privacy

Bij onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de omgang met en bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacykaart vindt u een beknopt overzicht over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 Privacy Statement

 Privacy kaart 

Dienstverleningsdocumenten

Financiële dienstverleners moeten allemaal hetzelfde dienstverleningsdocument gebruiken, zodat u de dienstverlening onderling kunt vergelijken. Hieronder vindt u onze dienstverleningsdocumenten. De bedragen die worden genoemd, zijn gemiddelden. Per opdracht geven wij vooraf een prijsindicatie af.

DVD Pensioen

DVD Vermogen

DVD Risicoverzekeringen

Dienstenwijzer Hut Pensioen & Verzuim Advies

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en deze kunnen niet door inkoopvoorwaarden ter zijde geschoven worden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene leveringsvoorwaarden

Klachtenregeling

Overal worden fouten gemaakt en dus ook bij ons. Mocht u een klacht hebben, dan verzoeken we u om deze bij ons neer te leggen. Dat kan op elke gewenst manier. Onze contactgegevens staan hiernaast.

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging van ontvangst. Binnen 10 werkdagen krijgt u een antwoord. Mocht de behandeling meer tijd in beslag nemen, dan laten we u dat weten en we geven daarbij een indicatie van de wachttijd.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgewikkeld, dan kunt u zich richten tot Klachteninstituut Financiële Diensverlening (Kifd).  Op de website van Kifid vindt u de klachtenprocedure. Wij zijn bij Kifd aangesloten onder nummer  300.015668 (onder de naam van Pensioen Collectief Nederland B.V.).