Klachten

Overal worden fouten gemaakt en dus ook bij ons. Mocht u een klacht hebben, dan verzoeken we u om deze bij ons neer te leggen. Dat kan op elke gewenst manier. Onze contactgegevens staan hiernaast.

 

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging van ontvangst. Binnen 10 werkdagen krijgt u een antwoord. Mocht de behandeling meer tijd in beslag nemen, dan laten we u dat weten en we geven daarbij een indicatie van de wachttijd.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgewikkeld, dan kunt u zich richten tot Klachteninstituut Financiële Diensverlening (Kifd).  Op de website van Kifid vindt u de klachtenprocedure. Wij zijn bij Kifd aangesloten onder nummer  300.015668 (onder de naam van Pensioen Collectief Nederland).