DGA

Vanaf 1 april 2017 is het niet meer toegestaan om pensioen binnen de eigen BV op te bouwen. Het afschaffen van deze pensioenopbouw in eigen beheer vraagt meer dan een formulier voor de belastingdienst. Het afschaffen bestaat uit drie fasen.

Fase 1, de pensioenopbouw moet op de juiste wijze premievrij gemaakt worden

Ook al mag er geen pensioen meer opgebouwd worden in de eigen BV, toch is het nodig dat de pensioenregeling premievrij gemaakt wordt. Dat komt, doordat de fiscale wetgeving zegt dat eigen beheer niet mag, maar de civiele wetgeving verbiedt het niet…. Om vervelende discussies te voorkomen, is het noodzakelijk om de pensioenopbouw op de juiste wijze stop te zetten. Daarvoor moet er een aandeelhoudersvergadering komen en moet er een aanvulling komen op de pensioenbrief. Hoe raar het ook klinkt, maar de werknemer (de DGA) is niet aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. Dit premievrij maken moet gebeuren voor 01-07-2017.

Heeft u ook een pensioenverzekering en deze gaat door? Dan moet er ook een pensioenbrief gemaakt worden voor 1 juli 2017.

Fase 2, de keuze maken over wat u gaat doen met het opgebouwde pensioen

Nadat de pensioenopbouw premievrij is gemaakt, moet er een keuze gemaakt worden uit de volgende drie opties:

  1. De opgebouwde aanspraken blijven staan als pensioen;
  2. De opgebouwde aanspraken worden afgekocht;
  3. De opgebouwde aanspraken worden omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV).

Niet kiezen, is kiezen voor optie 1. De aanspraken op pensioen blijven pensioen.

Voor iedere DGA is de uitkomst anders. Om de juiste keuze te maken is het bijvoorbeeld van belang hoeveel pensioen er al is opgebouwd of om te weten of er een (ex-)partner is die aanspraak kan maken op een deel van het pensioen. Bij afkoop en omzetting in de ODV (zeg maar een soort lijfrente in de eigen BV), moet de (ex-)partner akkoord gaan. Als er geen akkoord is en er wordt wel afgekocht om omgezet, dan heeft dit fiscale gevolgen en die gevolgen zijn eenvoudig te voorkomen.

Nadat de keuze is gemaakt is het raadzaam, dat er een overeenkomst komt tussen de BV, de DGA en de partner. Daarnaast moet er een overeenkomst komen tussen de DGA en de partner. Daarin kunnen afspraken gemaakt worden over hoe omgegaan wordt met een eventuele scheiding in de (verre) toekomst. Hoe goed het huwelijk nu ook is, het is zaak om nu afspraken te maken. Tenslotte moet er een formulier ingevuld worden voor de belastingdienst. Dat moet binnen één maand na de afkoop of omzetting.

Fase 3, de toekomstige oudedagsvoorziening

Nadat de keuze is gemaakt, is het verstandig om te kijken naar de toekomstige opbouw van een oudedagsvoorziening. In onze advisering kijken we niet alleen naar de pensioenoplossingen, maar we kijken veel breder. Hierbij kunt u denken aan vermogensopbouw in privé, opbouw vermogen in de BV, pensioenopbouw, maar we adviseren ook met enige regelmaat om niets te doen!

 

 

 

Tot slot

Het stopzetten van eigen beheer lijkt in eerste instantie niet zo moeilijk. Bovenstaande laat zien, dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar een verzoek indienen bij de belastingdienst.