Eerste rapport over degressieve opbouw

Het Centraal Planbureau schrijft in het rapport “Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie”  dat  het pensioenresultaat bij degressieve opbouw (gelijkblijvende premie en afnemende pensioenopbouw) in de meeste gevallen tussen de 90 en 110% van de opbouw bij een progressieve premie (gelijke opbouw, maar stijgende premie) ligt. De pensioenopbouw bij doorsnee-opbouw en de degressieve opbouw blijkt dan ook sterke gelijkenis te vertonen. De overgang naar progressieve premies zal op de korte termijn effecten hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen (negatief effect) en jongeren (positief effect).

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer over een toekomstbestendig pensioenstelsel. Daarin werd onder andere geopperd om over te stappen van de huidige doorsneesystematiek (gelijke premie voor iedereen met een gelijke opbouw voor iedereen) naar een afnemende opbouw naar mate een werknemer ouder wordt. Let wel: de doorsneesystematiek wordt alleen gehanteerd bij ondernemings en (verplichtgestelde) bedrijfstakpensioenfondsen. Bij verzekerde regelingen wordt een progressieve premie (actuariële premie) gehanteerd

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht