Aanpassingen pensioenopbouw 2015

Op 20 januari is het wetsvoorstel “Witteveen 2015″ gepubliceerd. Het wetsvoorstel zorgt voor een verlaging van het opbouwpercentage van 2,15% naar 1,875%. Er wordt ook een nettolijfrente faciliteit voor inkomens boven de € 100.000,- geïntroduceerd. Daarnaast regelt het wetsvoorstel de invoering van een aantal regels waarmee geborgd kan worden dat de premies van pensioenen ook gaan dalen. Het is te hopen dat het wetsvoorstel vóór de zomervakantie is behandeld, zodat er snel duidelijkheid is voor iedereen. Er is in ieder geval een breder draagvlak binnen de Eerste Kamer  dan voor het vorige wetsvoorstel (het vorige wetsvoorstel is gesneuveld op 8 oktober 2013).

pensioenopbouw

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht