DGA en echtscheiding, een nieuwe ontwikkeling bij onderdekking

Op 18 juni 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over de verdeling van pensioenaanspraken bij echtscheiding. Op zich is dat niet zo spannend, want dat gebeurt dagelijks. Wat maakt deze zaak dan zo interessant?

Vele pensioen BV’s kunnen niet voldoen aan de pensioenverplichtingen. De BV is dan in onderdekking. Ook de BV in deze zaak is in onderdekking. Het Hof Den Haag heeft nu een formule gehanteerd waarin de mate van onderdekking verdeeld wordt onder de ex-echtgenoten. Het Hof berekend eerst de hoogte van de onderdeking en daarna wordt het effectief beschikbaar bedrag voor uitkeringen van de pensioenen (=EBBP) berekend.

De onderdekking wordt berekend door het eigen vermogen te verminderen met de pensioenvoorziening. De som is het dekkingstekort. De pensioenvoorziening wordt verminderd met het dekkingstekort en verhoogd met het gerealiseerde beleggingsresultaat over de periode vanaf de balansdatum tot aan de berekeningsdatum. Dit totaalbedrag is dan het EBBP.

De verdeling van het EBBP wordt volgende de volgende berekening gedaan: (OP-man)x + (OPvrouw)x + (WP vrouw)x = EBBP. Met deze formule wordt het dekkingstekort verdeeld over de ex-partners en wordt voorkomen dat de ex-partner de volledige “pot met geld” meeneemt.

Wat mij wel verbaast, is dat de verdeling plaatsvindt op basis van de fiscale balans en dat er niet gekeken is naar de commerciële balans. De fiscale balans is alleen van toepassing op de fiscale winstbepaling en niet voor alle andere zaken. Zeker bij pensioenen moet de fiscale balans terzijde geschoven worden en mag er alleen gekeken worden naar de commerciële balans.

02-09-2014

Ronald Hut MPLA

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht