“Keuzes voor een beter belastingstelsel”

Staatssecretaris Wiebes heeft een brief verzonden aan de Tweede Kamer over de herziening van het belastingstelsel. Zie hiervoor: Kamerbrief: “Keuzes voor een beter belastingstelsel”.

In deze Kamerbrief ligt de staatssecretaris de ambities van het kabinet toe en schetst hij de inhoudelijke bewegingen naar een toekomstig belastingstelsel. Er staan geen concrete herzieningen in, maar de brief geeft wel een richting aan. Voor de pensioenpraktijk staat er op pagina 16 een belangrijke passage die veel impact kan hebben op de pensioenopbouw voor DGA’s, namelijk:

Een aantal mogelijke maatregelen zal de komende periode beleidsmatig worden gewogen, waarna – indien dit leidt tot een positieve uitkomst – wetgeving wordt voorbereid met het oog op implementatie per 2016. Te denken valt aan het verhogen van de aanslaggrenzen, het gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van de DGA, het schrappen van de middelingsregeling en het vereenvoudigen van pensioen in eigen beheer.

Nu is het afschaffen van eigen beheer uiteraard geen verrassing meer. Dat de DGA (gedeeltelijk) uit de Loonbelasting wordt gehaald is ook niet helemaal nieuw, maar deze Kamerbrief geeft nu voor het eerst een concrete aanwijzing dat dit ook gaat gebeuren. Helaas wordt er niet bij vermeld welk deel van de Loonbelasting niet van toepassing meer zou zijn voor de DGA. Het lijkt aannemelijk dat dit de artikelen betreft over het pensioen, omdat pensioen voor de DGA als complex ervaren wordt. Eén van de doelstelling van de herziening is dat het belastingstelsel eenvoudiger wordt.  Wat het daadwerkelijk gaat worden, laat nog op zich wachten.

Ter geruststelling, op pagina 11 staat dat de woningmarkt en de pensioenen (voorlopig) met rust gelaten worden. Gezien de wijzigingen die we de afgelopen twee jaren gehad hebben is dat in ieder geval prettig om te lezen.

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht