Overgangsbepalingen voor gebruik twee franchises

Vanaf 2015 komt er een verschil tussen de franchise in een middelloonregeling en een eindloonregeling. De staatssecretaris van financiën heeft op 2 oktober 2014 een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat in een RISICO nabestaandenpensioen op eindloonbasis een middelloonfranchise gehanteerd mag worden. Als het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is toegezegd, dan geldt deze goedkeuring niet. Dit staat in de Staatscourant, 02-10-2014

Er is een voorwaarde en dat is dat het nabestaandenpensioen gebaseerd moet zijn op het salaris van het moment van overlijden. Er mag dus geen sprake zijn van een toezegging met een bereikbaar salaris (die toezeggingen komen haast niet voor). Deze goedkeuring geldt tot 01-01-2018, daarna moeten alle regelingen aangepast zijn aan de nieuwe franchises.

Naast deze goedkeuring staan er nog een aantal zaken in:

1) Werknemers geboren voor 01-01-1950 mogen onder de Wet VAP (01-01-2014) hun oude opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen behouden (art 2.1 van het besluit);

2) Onder voorwaarden mag het wezenpensioen in 2014 iets te hoog zijn (art 2.2 van het besluit);

3) Bij een risico nabestaandenpensioen mag je uitgaan van de oude “opbouw”percentages (art. 2.3 van het besluit);

4) Conversie van opgebouwde aanspraken met recht op indexatie, in relatie tot de maximale pensioenopbouw (art. 2.4 van het besluit);

5) Aanwijzing van pensioenregelingen waarbij de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is ingegaan (art 2.5 van het besluit).

De aanwijzing van pensioenregelingen geldt NOOIT voor pensioenopbouw in eigen beheer. Dit is op grond van artikel 19d Wet LB niet toegestaan.

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht