Rekenregels omzetting vroegpensioen naar Wet VPL ook bij latere omzetting van toepassing

Belastingdienstpensioensite Vraag & Antwoord_05-055_versie 160108: Deze V&A gaat over de rekenregels voor de omzetting van aanspraken op vroegpensioen naar de Wet VPL. Op zich oud nieuws, maar er is een toevoeging bij geplaatst die vandaag de dag toepasbaar is. De toevoeging is:
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de opgebouwde aanspraken op prepensioen bij de overgang naar het regime van de Wet VPL per 1 januari 2006 niet direct zijn omgezet in ouderdomspensioen ingaande op 65 jaar. De opgebouwde aanspraken op prepensioen zijn dan ongewijzigd in stand gebleven. Men kan er op een later moment alsnog voor kiezen om de opgebouwde aanspraken op prepensioen om te zetten naar een ouderdomspensioen ingaande op 65 jaar. Ook voor deze op een later moment toegepaste actuariële herrekening in het kader van de eenmalige toepassing van het derde lid van de artikelen 38d, 38e en 38f Wet LB kan worden uitgegaan van de hiervoor opgenomen rekenregels op basis van de berekeningsgrondslagen voor de balanswaardering van pensioenverplichtingen van de BV.
Let wel: dit gaat alleen om de uitstelberekening van de VPL aanspraken. Andere uitstelberekeningen moeten op commerciële grondslagen plaatsvinden.

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht