Werkgever moet betalen voor schade beleggingspensioen

Hof Den Haag: ECLI:NL:GHDHA:2016:231: Overgang van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling, met inbreng van de opgebouwde waarde.
De werkgever is een accountantskantoor en heeft in 1999 de pensioenregeling omgezet van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Daarbij is de waarde van het reeds opgebouwde pensioen ook overgezet naar de beschikbare premieregeling. Drie werknemers eisen een schadevergoeding, omdat het pensioen fors lager is dan onder de oude regeling. De werknemers zijn ervaren assistent accountants die regelmatig betrokken waren bij pensioenzaken.
De schade voor de werkgever is in deze zaak beperkt tot de schade van de waarde-overdracht
De werkgever is alleen gehouden tot een schadevergoeding voor de schade die is ontstaan door de waarde-overdracht van de opgebouwde gegarandeerde aanspraken in een beleggingsverzekering. De werknemers worden geacht voldoende kennis van zaken te hebben, om te begrijpen wat een beleggingsverzekering inhoudt voor de toekomstige opbouw. Als dit géén accountants waren, dan was deze zaak (zeer waarschijnlijk) anders verlopen. De adviseur van de werkgever is direct veroordeeld tot het vergoeden van de schade aan de werkgever. Het is te hopen voor de werkgever, dat de adviseur de schade kan dragen. Als de adviseur failliet gaat, dan draait de werkgever er alsnog voor op.
Omzetten van eindloon naar beschikbare premie is massaal gebeurd, veelal met summiere voorlichting
In de jaren negentig en het begin van deze eeuw zijn er veel pensioenregelingen omgezet van een salarisdiensttijdregeling (eindloon / middelloon) naar een beschikbare premieregeling. Daarbij is vermoedelijk in de meeste gevallen uitgegaan van optimistische rendementen en te weinig gecommuniceerd over de risico’s.
Bij deze werkgever was er sprake van werknemers die ervaring hebben met pensioenen. Daardoor is de schade voor de werkgever beperkt tot het advies over de waarde-overdracht. Het is een kwestie van tijd en er komt een vergelijkbare zaak, maar dan met werknemers die géén verstand hebben van pensioen.

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht