Wetsvoorstel aanpassingen pensioenopbouw 2015 aangenomen door Tweede Kamer

Op 6 maart is het wetsvoorstel voor de verdere versobering van de pensioenopbouw in de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de maximale pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 verlaagd van 2,15% per dienstjaar naar 1,875% per dienstjaar. Daarnaast wordt de pensioenopbouw gemaximeerd tot een inkomen van € 100.000,-.  Voor inkomens boven de € 100.000,- komt er een mogelijkheid om aanvullende lijfrentes te regelen. Dit zijn netto lijfrentes, dus ze zijn niet aftrekbaar van het inkomen.

Amendement Pieter Omtzigt aangenomen

Dit amendement regelt dat de netto lijfrentes ook onder de werking van de Wet op de Medische Keuringen (WMK) vallen. In de WMK is een keuringsverbod opgenomen voor pensioenverzekeringen. Dat betekent dat werknemers niet gekeurd mogen worden bij het afsluiten van een pensioenverzekering.  Door dit amendement mogen pensioenuitvoerders geen keuringen verlangen bij een netto lijfrenteverzekering. Het voordeel is dat voor alle werknemers met een inkomen boven de € 100.000,- het nabestaandenpensioen probleemloos kunnen voortzetten.