UTA-regeling bouw

Per 31-12-2020 lopen veel pensioencontracten bij Loyalis af. Het gaat om de excedentregelingen voor het UTA personeel, dus de pensioenregeling voor de salarissen die hoger zijn dan € 62.000,-. In de pensioenregeling van BPF Bouw wordt er over het inkomen tot € 62.000,- pensioen opgebouwd en daar boven niet. Loyalis biedt geen nieuw contract aan, omdat ze geen middelloonregelingen meer willen verzekeren. De premie voor een middelloonregeling is door de lage rente ook extreem hoog geworden. Op dit moment is de premie bij Loyalis circa 40% van de grondslag. Bij andere pensioenuitvoerders ligt dat op een vergelijkbaar niveau.

Het alternatief is het omzetten van de pensioenregeling van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Bij een beschikbare premieregeling is de hoogte van de pensioenpremie vooraf vastgesteld en daarmee is de premie erg goed calculeerbaar.

BPF-bouw biedt twee beschikbare premieregelingen aan als excedentregeling. Nu lijkt het een simpele keuze om voor één van deze twee te kiezen. Tekenen bij het kruisje en klaar ben je. Maar, de hoogte van deze beschikbare premieregeling is NIET voldoende om de overgang te compenseren! De pensioenopbouw in de excedentregeling van BPF-bouw is lager dan wat nodig is om dezelfde opbouw te krijgen ten opzichte van de UTA-regeling. Er is dus een hogere beschikbare premie nodig dan BPF-bouw aanbiedt en dat kan bij een verzekeraar, zoals Loyalis.

Bij een aanpassing van de regeling is een aantal zaken van cruciaal belang. Ten eerste moet de OR instemmen met de wijziging van de regeling. Dat is een bedrijf bij een pensioenfonds niet gewend, want het pensioen wordt altijd “automatisch” geregeld door het BPF. Dat geldt dus niet voor de excedentregeling…. Ten tweede moet elke werknemer die het betreft individueel akkoord gaan met de wijziging. Het gekke is, de OR moet dus toestemming verlenen, maar als ze dat niet doen en de werknemers gaan wel akkoord, dan mag de regeling aangepast worden. Omgekeerd geldt ook, als de OR wel akkoord is, maar een werknemer niet, dan mag je die werknemer NIET dwingen over te gaan naar de nieuwe regeling.

Pensioen heeft een vervelende eigenschap. Even kort door de bocht, de aanspraken verjaren pas, vijf jaar nadat deze is uitgekeerd… Dat kan dus betekenen dat een (oud)werknemer in bijvoorbeeld 2040 alsnog succesvol kan opkomen voor het wijzigen van de pensioenregeling, als dat niet op de juiste wijze is gebeurd.

Wij hebben jarenlange ervaring met dit soort aanpassingstrajecten. In ruim 20 jaar tijd hebben we gelukkig nog niet meegemaakt, dat een werknemer uiteindelijk niet akkoord gaat. Maar, soms is het wel spannend. De communicatie bij zo’n verandering is dan ook erg belangrijk. U kunt ons bereiken op 050 20 300 20 en vragen naar Ronald Hut of u kunt een mail sturen naar .