Werkingssfeeronderzoek

Het werkingssfeeronderzoek is één van de belangrijkste onderdelen van het adviestraject. Dit betekent, dat we kijken of de werknemers wel of niet verplicht moeten deelnemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Als een werkgever verplicht is om (een deel van) zijn werknemers aan te melden bij een pensioenfonds en dit niet doet, dan is de werkgever in privé aansprakelijk te stellen door het desbetreffende pensioenfonds. Deze aansprakelijkheid blijft altijd van kracht, dus ook nadat u de onderneming allang heeft overgedragen.

De werkingssfeer en de werkzaamheden van een bedrijf kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als er een verandering heeft plaatsgevonden en de werknemers vallen door die verandering onder de verplichting om deel te nemen aan een pensioenfonds EN er is sprake van een bestaande pensioenregeling, dan kan die bestaande pensioenregeling (onder voorwaarden) voortgezet worden. Daarom is het ook zaak, om niet alleen naar de huidige situatie te kijken, maar ook (of juist) te kijken naar het verleden.  Wij beschikken van alle pensioenfondsen ook over de oudere werkingssfeer omschrijvingen. Daarmee kunnen we kijken, vanaf welk moment een verplichte deelname van toepassing is.