Hut Pensioen & Verzuim Advies

In 2010 is Ronald Hut voor zichzelf begonnen, nadat hij ruim tien jaar ervaring heeft opgedaan bij een aantal intermediairs en bij een gerenommeerd  consultancybureau. In 2011 is hij afgestudeerd als Master in Pensions and Life Assurance (MPLA). In 2018 heeft Ronald de opleiding Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement succesvol afgerond.

Ronald is lid van de pensioencommissie van Adfiz. Vanuit deze commissie wordt regelmatig overleg gevoerd met stakeholders in de pensioenbranche, zoals verzekeraars, toezichthouders, de fiscus, ministeries, etc. Daarnaast is hij lid van de commissie permanente educatie bij het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening).

Pensioenadvisering is een vak apart.

Naast jarenlange ervaring zijn kennis en kunde de pijlers waarop ons bedrijf is gevestigd. Omdat wij geloven in specialisatie, richten wij ons alleen op onze kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten zijn:

  • Werknemerspensioen (collectieve pensioenverzekeringen)
  • Begeleiding bij pensionering (expiraties pensioenverzekeringen)
  • Ziekteverzuim

Om ons vak bij te houden besteden we gemiddeld één dag in de week aan de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. De kennis die we daarbij opdoen, delen we graag met andere pensioenprofessionals. Zo publiceren we één keer per week een overzicht van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie en dat overzicht wordt wekelijks geleverd aan circa 50 pensioenprofessionals in Nederland.

Pensioen mag geen doel van het leven zijn

In onze optiek wordt pensioen teveel bekeken als een doel in het leven. Het idee dat het genieten van het leven pas begint als je met pensioen bent. Wij zien vaak dat gepensioneerden na enkele maanden graag weer aan het werk willen, want “altijd vakantie” begint snel te vervelen.

Wij geloven dan ook niet in eerder met pensioen gaan, maar juist in langer doorwerken. Dit is niet alleen goed voor de werknemers. Ook de werkgevers kunnen deze groep werknemers straks niet missen. Door de vergrijzing komt er een tekort aan personeel. Is een werknemer eenmaal uit het arbeidsproces, dan is het erg lastig om hem of haar weer terug te krijgen. Uiteraard moet het langer doorwerken wel mogelijk zijn.

Pensioen Groningen, Friesland, Drenthe, Noord Nederland, Winschoten, Veendam, Hoogezand, Ter Apel, Delfzijl, Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Emmeloord Pensioenadvies, collectief pensioen, ondernemingsraad.